Namhla Kalipa

Insantemporality

I’m pleading temporary insanity! My heart has taken over my mind the way nje endiziva ngayo ngawe. Ndikulandawo yoba ndikcinga ndilele, ndimile, ndincokola, ndichama, ndibaleka ndingade ndiwe, ndilambile ndingade ndihluthe Even sendi four-fifer nditsho selendizama ungakucingi, hai le insantemporality yintoni na ngenxa yothando ndide ndiqweba awam amagama ngoba ndihleli nje intliziyo yam ibhaki muffins yile …

Insantemporality Read More »

Untitled

The universe couldn’t have created such a Being! The universe couldn’t have created such a Being! Yes the universe is spectacular, extra ordinary, the list is endless and I have ran out of BOMBASTIC words. Really? Do you not hear the saying “ashes to ashes, dust to dust” – “umhlabe mhlabeni, uthuthu eluthuthwini” Maybe it’s …

Untitled Read More »