O Ikgantsheditse Nna

kgale keo rata wa nhlokela mabaka
keo rata ka sohle, seo eleng saka
keo file pelo yaka, ka maoto wae rahaka
o ikgantsheditse nna , jwale ke hona o bonang
melemo yaka

a fihla a betere motho, ngwana wa nfetohela
kaba pelo pedi, enngwe ere tlohella enngwe ere tshwarella
pelo yaka ya sisa jwalo ka tswele la kgomu ya lebese
o dipalame dikolo… osebile otswa ho dibese
wa mpona hase kele seratha, nthweo senyetsang nako
kanthe pakeng tsaka le wena ontso ikhahela lerako
wena o ikgantsheditse nna, jwale ke hona o bonang melemo yaka…

batswadi bao phoka jwalo ka tshintshi…
eseka o topo se tsamayang, hoba ikutile le dintshi
o fetotse lebitso, osole baehlotse…
lehaeba bao loya, thupa tseo kgale odi tlotse
thapelo tsa batswadi bahao kgale di phuphile
manyeloi anao patile, le ona kgale ao tetse a fufile
o ikgantsheditse nna, jwale ke hona o bonang melemo yaka

di siki odi thotse reao lebohisa
dimpa odi ntshitse, masea ao atlao hlodiya
hore nna le wena re boelane hokeke ha etsahala…
hae o lora rele babedi, o lorela mahala…
o ikgantsheditse nna, jwale ke hona o bonang melemo yaka.

leha okashwa, retlalla retla thola…
hoba hodimo ha lefatshe tjhe osebeditse…
o kalangwa kamona le kamona, o mothusi wa
motse kaofela…
nna ka sebele saka…
ha okashwa otlabe o nthusitse
ho o rata ke ne ke o rata, feela rato leo sele rusitse…

Ke Ntate Rantsane Lekiti mane Facebook

Leave a Comment

Leave a Comment