Thokoza Mntakabawo

Esona sono sizelwe, sithwele ubuvuvu benkunkuma
Njengo Vuvu naye ebefuna kodwa akwavunywa

Bakhalima onozala, yakhalima inkundla, yagcwala isifu ilali,
kwaphela nobulali
Hai ngendzala enesondlo
Hai ngendzala enengomso not ngolohlobo

Thokoza Phalo
Thokoza ntokabawo, zisezokutsho izikhalo
Asezofika lomathongo anenyongo, kube kumaxongo, sonke sikulomgxobhozo
Khonyuluka, nyenyisa, vuka, vuthulula, zinza uyabizwa
Sabela Sabelo…

Ndivuswe zinjongo zakho
Ndingxolelwe sisikhalo sabo
Kuku_phazamiseka kwemiqondo yabo
Bekhangela ingqumbo yezinyanya sanukhala
Bafuna ubuyela Embo
sanukhala

Bafuna ubuyela Embo
Nali ikhakha
Buntu buya mntasekhaya
Sanele zezintshaba zoShaka
Thina sifuna uxola
Sifuna uphola
Sonke sizophila kwinyani zethu…

I am Namhla Kalipa-Tunyiswa on facebook

Leave a Comment

Leave a Comment