Day: November 28, 2018

Eli Alolizwe Lwenkene-nkene

Eli alolizwe lwenkene nkene, ngochwepheshe, isaqwithe siyishiya intliziyo idlakadlaka, umoya uphasalakeleligcwe lubumene mene, inkohlakalo eyenziwa kwindzingo zakwa ntshabalala, Eli alolizwe lwenkene nkene, Okuthetha ngomlomo kuyadala, Uzwi uhlale’hleli, uyakha kwaye uyachitha, simane sibuzana kwathini ngobani kanti gamandla angapha kwakho umchithele umntanomntu. Eli alolizwe lwenkene nkene, bahlala besithi bafike kumoshakele, kodwa inyani ithi nabo boyisakele zizimbo zasebomini… …

Eli Alolizwe Lwenkene-nkene Read More »

Leap of Faith

Caught in this turmoil of weakness, Stuck between the desperate need to belong and desperation, somewhere next to a giant leap of faith. I hope… I stand firm in the hope of a better tomorrow, Grip tight in the pursuit of retrieving our yesterday, clutch onto a mountain with all my strength because I THINK …

Leap of Faith Read More »

Time…

Time is a precious commodity, what you do with your time requires one to exercise utmost caution and wisdom, for precious time is one valuable that can never be replaced, never bought and never ever duplicated. Procrastination is the thief of time, every second that you delay you give way for this burglary to take …

Time… Read More »